Djur som riskerar att dö ut på grund av klimathotet

Isbjörnen

Isbjörnar är ett väldigt populärt djur med tanke på att den är såpass farlig men ser ändå ut som en gossebjörn. Dessutom är den väldigt ovanlig och har tyvärr minskat mycket senaste åren på grund av klimatet. Det finns till och med personer som bor nära ekvatorn som tror på fullaste allvar att det går isbjörnar på gatorna i Stockholm, vilket självklart är en myt. Det är ett exempel som visar på hur populära isbjörnarna är. Detta har i sin tur lett till att isbjörnen har kommit och blivit en symbol för den globala uppvärmningen. Många företag, verksamheter och organisationer väljer sig att använda sig av just isbjörnen för att påminna befolkningen om att den inom kort tid kommer dö ut om vi fortsätter konsumera så som vi gör i nuläget. Ett exempel är organisationen WWF som jobbar med att rädda djur från olika hot människan skapat eller gör, exempelvis klimathot, jakthot och så vidare. De har bland annat gått ut att man kan bli fadder åt en isbjörn och skänka pengar varje månad som går till isbjörnarnas överlevnad. Varför isbjörnen håller på att dö ut är på grund av den globala uppvärmningen som gör att isen på Arktis håller på att smälta, vilket är närmre i tiden är vad vi tror. Isbjörnen som endast lever på Arktis och Grönland kommer till slut inte ha någonstans att bo utan kommer svälta eller drunkna, eftersom de inte kan simma hur länge som helst. För tillfället mår isbjörnarna bättre än vad de gjorde för 10 år sen då många forskare och även invånare har börjat inse vad som håller på att hända. Isbjörnar kan gynnas av att isarna försvinner, till en viss del, då tillgången på säl ökar vilket är isbjörnens förstahandsval av föda.

Forskaren James Hansen sa år 2008 att Arktis riskerar att bli isfritt på somrarna inom 5-10 år. Nu 10 år senare är isen fortfarande kvar, vilket tyder på att hypotesen var fel men även klimatet har förbättrats en aning. Dock är James ingen dumskalle så att han gissade på kommande åren är ingen vild chansning. Trots att vi kommit en bit på vägen att minska klimathotet så är vi långt ifrån klara.

Väder och stormar

Den globala uppvärmningen påverkar vädret och stormarna indirekt. Förr trodde man att stigande temperatur leder till fler stormar och framförallt starkare stormar, men så är inte riktigt fallet. Däremot värms polerna upp snabbare och mer i jämförelse med ekvatorn, vilket gör att medeltemperaturen stiger och temperaturskillnaderna jämnas ut, och det är dem som styr och driver luftströmmarna. Stormarna blir kraftigare och starkare för att havet blir varmare och får mer energi.

Korallreven

Klimathotet påverkar även korallreven. Många tror att det är försurningen som är värst, vilket det inte är. Iallafall inte ur ett globalt sätt att se på det. Däremot är det den höga värmen samt insläppet av ljus som gör klorofyllet reaktivt som leder till att korallerna gör sig av med klorofyll och blir kalkvita. Denna blekning kan döda korallerna om inte vattentemperaturen minskar inom kort.