Den globala uppvärmningen

Accelererar uppvärmningen?

All statistik med vetenskapliga undersökningar bakom sig visar att uppvärmningen på jorden ökar, det vill säga accelererar. Linjerna i diagrammen blir bara brantare och brantare. Hur man gör dessa diagram och undersökningar gör utifrån det ”normala” värdena. Det vill säga när temperaturen avviker från det den borde ha varit på en viss tidpunkt på året. Dessa grafer följer även ökningen parallellt med hur koldioxidhalten har ökat vilket stärker teorin som i princip är 100% sanning, att koldioxidutsläppet orsakar klimathotet bland annat.

Haven blir varmare

Varför haven blir varmare och varmare är på grund av att de suger upp större mängd energi än vad atmosfären gör. Energin är i form av värme som transporteras med strömmarna till havs, exempelvis golfströmmen som gör att norden har ett såpass dugligt klimat trots att länderna ligger såpass långt norrut. Energin i form av värme lagras och sedan avges av strömmen cykliskt. Detta resulterar ibland i tillfälliga klimatförändringar med värme och häftiga stormar. Dessa effekter ser vi mer och mer, att medeltemperaturen höjds och bland annat USA:s ostkust drabbas av fler och kraftigare orkaner. Eftersom att haven tillförs mer och mer energi så blir dessa bieffekter fler och fler också. Det som är så fantastiskt med naturen är att allt hänger ihop, vilket vi framförallt märker när vi inte tar hand om vår jord längre. Dock har havet inte blivit varmare sedan 2003 trots att halten av koldioxid har ökat avsevärt mycket sen 15 år tillbaka.

Med tanke på att Grönland smälter mer och mer på grund av den globala uppvärmningen, så riskeras även golfströmmen att stanna på grund av allt vatten som kommer från Grönland och har smält. Som du läste tidigare så är det tack vare golfströmmen som vi svenskar kan leva här i Sverige utan att det ska vara -40° C på vintrarna. Hur smältvattnet skulle stoppa golfströmmen är genom att det skulle späda ut det salta vattnet som i sin tur skulle leda till att vattnet söderifrån som är varmt inte skulle kylas ner när det kommer med strömmen norrut. Smältvattnet som är sötvatten skulle alltså sätta stopp för de. Vissa forskare pekar på teorier om att detta ska ha skett förut, men då krävs det enorma mängder med sötvatten. Stämmer teorierna så verkar det som att golfströmmen uppkommer och återhämtar sig när medeltemperaturen sänks igen. Dock har jorden så vitt vi människor vet aldrig varit med av en sådan här typ av global uppvärmning tidigare, vilket gör att teorier om tidigare händelser för jorden är värdelösa att ha.

Varför är den globala uppvärmningen så allvarlig?

Trots att vi människor vidtar återfärder för klimatet så sker det en mycken liten effekt, även fast människan och världen utgår ifrån klimatpanelen som FN har skapat. Det skulle inte ens räcka med att ta bort och stänga av alla, exakt alla, utsläpp av fossila bränslen idag. Det tar otroligt många år för jorden att återhämta sig från det vi människor orsakat, vilket skulle innebära att vi skulle behöva leva utan fossila bränslen i 2-3 generationer.