Klimatet i nuläget

Vilka faktorer styr klimatet?

För att vi människor ska kunna leva, växter ska kunna växa, djur ska överleva och klimatet ska vara så som det är så är det några faktorer som måste stämma in, vissa viktigare än andra. I atmosfären finns det massor med olika växthusgaser, då dem främsta är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Den största plats men framförallt uppmärksamhet har koldioxiden, både på gott och ont. Med andra ord betyder det att den har viktigast roll för att vi ska ha det bekvämt här på jorden, men även stört roll inom klimathotet. Givetvis är det i samspel med andra viktiga växthusgaser. Andra forskare tyder att både i det långa och det korta perspektivet är det solen som har varit den avgörande faktorn. Aktiviteten från solen varierar i en jämn cykel, vilket innebär att flödet av energi till jorden varierar. Det finns ett tydligt samband mellan solens aktivitet samt temperaturen på jorden som funnits många tusen år tillbaka.

Varför har det blivit sån allvarlig global uppvärmning på så kort tid?

I samband med att koldioxidhalten länge har varit låg på jorden de senaste 10 000 åren och att vi människor har utökat vår levnadsstandard, öppnat mer fabriker, fraktar varor över hela jorden samt konsumerar stora mängder så har den globala uppvärmningen ökat drastiskt.

Vad är forskarna överens om?

97% av världens alla forskare inom detta område är överens om att människan sedan år 1950 har orsakat minst 50% av den globala uppvärmningen här på jorden. Detta är inte något nytt eftersom att det kommer upp i media, politiker talar om det, tidningarna skriver om det och forskare påpekar det hela tiden. Trots det blir det ingen stor förändring? Varför inte det? Den första förklaringen till den frågan är att vi människor är för bekväma för att göra så stora förändringar i våra liv som skulle behövas. Det skulle innebära för många människor att de inte skulle kunna köpa den nya iPhonen så fort den släpps, vilket kan verka töntigt men det är ett stort problem för många. Forskarna är även överens om att koldioxiden är den gas som bidrar till störst del att jordens atmosfär värms upp. För dig som inte riktigt vet vad växthuseffekten menas med så är det när framförallt koldioxid, även andra växthusgaser, gör ozonlagret tjockare vilket leder till att samma mängd värme från solen kommer in i atmosfären, men stor del av värmen stannar kvar i ”bubblan” runt jorden istället för att åka ut. För bara 100 år sedan var det stor del av värmen som åkte ur vilket gjorde att jordens ekosystem hamnade i en balans den är gjort för att vara i. Ytterligare en sak forskarna är överens om är att koldioxidhalten har ökat dem senare 150 åren. Dessutom har värmeökningen accelererat, vilket är till största del orsakat av människans utsläpp av fossila bränslen. Till sist men inte minst är forskarna även överens om att temperaturökningen hör ihop med koldioxidutsläppen, vilket inte är en nyhet kanske. Som du tidigare läste så är det många som pekar på solens aktivitet, men det är inte den största orsaken.