Hur fungerar växthuseffekten?

Hem / Hur fungerar växthuseffekten

Växthuseffekten är ett måste för allt liv här på jorden, men den påverkas negativt av utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid. På den här sidan kan du läsa mer om hur växthuseffekten fungerar, hur den uppstår, påverkan samt konsekvenser.

Växthuseffekten – Förklaring

Växthuseffekten och förklaringen till det är att växthusgaser är den typ av gaser som befinner sig i atmosfären runt jorden, och det kan till exempel vara koldioxid och vattengånga. Gasernas eganskaper gör att mycket av värmestrålningen från jorden absorberas, vilket innebär att den stannar kvar i atmosfären längre. Det är den kortare förklaringen av växthuseffekten sett till den ”naturliga varianten”.

När det gäller växthuseffekten och gaser är det ett nödvändigt fenomen för allt liv på jorden. Utan växthuseffekten skulle temperaturen vara betydligt mycket kallare på jorden. I samband med utsläpp av koldioxid ökar växthuseffekten i atmosfären, vilket leder till varmare temperaturer. Det är därför det är temperaturen som är i fokus när man talar om klimathot och dylikt och att det inte är bra för klimatpåverkan.

Mer om växthuseffekten

Växthuseffekten orsaker


När för mycket koldioxid når atmosfären förstärks växthuseffekten. Utsläpp från fossila bränslen, industrier och värmeproduktion orsakar en ökad mängd gaser i atmosfären. Något som leder till att jorden blir varmare än om den skulle bli om det var en normal växthuseffekten utan påverkan av utsläpp.

Växthuseffekten påverkan


Det är direkt människan som påverkar växthuseffekten negativt via utsläpp från diverse områden. Utsläppen rubbar helt enkelt den naturliga balansen i växthuseffekten. Den ökning av temperaturen som pågår just nu är ett resultat av människans aktiviteter under längre tid. Industrialiseringen är alltså något som påverkat växthuseffekten.

Växthuseffekten konsekvenser


Den globala uppvärmningen leder till konsekvenser som på olika sätt påverkar negativt livet på jorden. Klimatkänsliga ekosystem påverkas negativt och så även djurlivet. Utsläpp och skövling påverkar exempelvis utrotningshotade växter och djur, vilket kan leda till helt utrotade arter.

3 läsvärda tips om växthuseffekten

Det finns ett stort utbud av artiklar, böcker och även föreningar där du kan ta del om mer fördjupad läsning om växthuseffekten. Nedan kommer tre tips på vart du kan läsa vidare om växthuseffekten.

Tips 1 – Expertens miljöbok

”Vad händer med klimatet” är en bok skriven av klimatforskaren Lennart Bengtsson och ett bra exempel på läsning inom ämnet. Bengtsson är en av landets främsta klimatexperter och boken tar upp många frågor som de flesta av oss har i tankarna.

Tips 2 – Engagera dig

Naturskyddsföreningen är en viktig organisation när det gäller miljöarbete i Sverige. Som medlem får du även tillgång till aktiviteter samt medlemstidningen som innehåller tänkvärda artiklar om växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Tips 3 – Miljötidning – ideell förening

Tidningen «Jordens vänner» är ett bra tips till dig som letar efter intressant läsning om växthuseffekten, miljö och klimat. Det är en internationell tidsskrift som totalt har över 2 miljoner medlemmar och även aktivistgrupper runt om i världen.