Vad kan göras och hur kan du förbättras?

Kan vind- och solkraftverk ersätta de fossila bränslena?

Numera finns det partier, föreningar, organisationer och andra typer av grupper som lägger ner mycket tid och fokus på hur människan kan förbättra klimatet samt förändra sin vardag. Detta är något som många anser att folk borde lägga störst vikt vid. Tidigare har den stora frågan varit vad det är som orsakar värmeökningen, men nu när det är konstaterat och vad som behövs för att minska klimathotet, så ligger fokuset på hur vi människa ska gå till väga. En faktor som har stor påverkan på koldioxidutsläppet är kraftverk som går på fossila bränslen. Därför har vi människor utvecklad mer miljövänliga kraftverk som drivs av bland annat vind och sol. Vattenkraftverk finns också men det är mest vanligt i Skandinavien där vi har så mycket floder och vattendrag. Dessa kraftverk kan inte ersätta de fossila bränslena helt, men de kan dra ner konsumtionen drastiskt.

Miljösortering

På senare tid har människan blivit bättre på miljösortering. Det finns generellt två olika typer av miljösortering. Den ena typen finns i dem flestas hem numera där man slänger skräp i olika soppåsar, där plast är för dig, matavfall är för sig, papper är för sig och metall är för sig (aluminiumburkar), för att man sedan ska kunna återvinna soporna vilket blir svårt om man slänger allt i en och samma påse. Sedan finns det miljösortering med större varor men går ut på samma princip. I Sverige finns detta på så kallade återvinningscentraler, där man kan ställa kylskåp för sig, plankor och trä för sig, tyger för dig, hård respektive mjuk plast i var sin container och många fler material. Detta återvinns sedan på deras olika sätt och leder till att nykonsumtionen inte blir lika stor av materialen. Detta är något vi starkt rekommenderar att alla gör, för det är små skillnader i vardagen som gör stor skillnad om hela världen skulle bidra.

Påverkan av ökad koldioxidhalt

De finns mycket forskning kring koldioxidhalten med tanke på att den spelar in mycket i klimathotet, och de finns även diagram som visar vad de största källorna till koldioxidutsläpp är och hur stor andel. Den källan som släpper ut mest koldioxid är kraftverk och det är upp till 29,5%. Näst störst är den allmänna industrin som står för 20,6% av koldioxidutsläppet. Trea kommer transporter med 19,2%, fyra är bostäder och företag med 12,9%. Jordbruk och förbränning av biomassa står för 9,1% av utsläppen och till sist och även minst är det fossila bränslen som står för 8,4%. Givetvis involverar alla källorna fossila bränslen eftersom de är dem som består till största del av kol som sedan blir till koldioxid. Koldioxid påverkar inte bara atmosfären och ozonskiktet direkt, utan även indirekt. Det innebär att ju mer koldioxid det finns, desto mer växter behövs för att utgöra fotosyntesen och göra om koldioxid till syre. Samtidigt som människan släpper ut mer koldioxid genom flyg, bil och andra faktorer, så skövlar de även mer skog och gröna växter för att ha yta till industrier. Det blir en ond cirkel eftersom det kommer ut mer koldioxid men mindre växter som kan ta hand om det.