Stockholmsinitiativet

På den här sidan hittar du viktig information om klimat och miljö. Det är en plats för dig som värnar om ett hållbart samhälle men även för dig som önskar bli mer miljömedveten. Välkommen till sidan som tar naturen och miljö på allvar.

Här får du ta del av intressant fakta om klimathotet och även fördjupad läsning om olika aktiviteter. Du får lära känna miljöfrämjande grupper som Stockholmsiniativet och digitala plattformar som Klimatupplysningen.

Syfter är att informera om klimatfrågor och en gång för alla förmedla vikten av att ta klimathotet på allvar. Stockholmsiniativet är en pionjär för dagens aktiva miljörörelser och Klimatupplysningen även de en föregångare till dagens miljösajter.

Klimathotet – Fakta

Du som är något insatt i miljö och klimat vet att det finns ett klimathot som direkt resultat av utsläpp från industri, transport och elproduktion. Det här är något som på allvar påverkar vårt klimat i Stockholm med tät trafik och industriverksamhet. På sidan Klimathotet – fakta, finns mer detaljer kring klimathotets påverkan.

När det gäller koldioxidutsläpp i Sverige har det enligt Naturvårdsverket minskat med 35 procent sedan 1990. Med det sagt var utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser så mycket som 46,3 ton år 2020. Du kanske ställer dig frågan ”hur fungerar växthuseffekten?” – det är en något komplicerad process. På vår sida Koldioxidutsläpp Sverige hittar du fördjupad läsning om koldioxidutsläpp i Sverige och växthuseffekten.

På senare tid har det dock på ett mer aktivt sätt introducerats olika åtgärdsplaner och klimatmål för Sverige för att minska koldioxidutsläpp i Sverige. Det har blivit en viktig punkt på den politiska agendan. Vill du veta mer vad målen ska innebära för landet och oss som invånare kan du läsa vidare om Klimatmål Sverige.

Inom klimatforskning sker det mycket och på sajter som Klimatupplysningen kan du läsa artiklar från professorer inom ämnet. Djur påverkas också av klimathotet – se bara på var isbjörnar bor och hur den miljön påverkas av de rådande klimatförändringarna. Isbjörnar är några av de mest utrotade djur som har påverkats mest av klimatkrisen. Vill du veta mer om isbjörnar finner du matnyttig information på Var bor isbjörnar.

Solceller

Intresset för solceller växer i Sverige och allt fler hushåll väljer att använda den här typen av energikälla. I den här sektionen kan du läsa mer om varför solceller är en hållbar och kostnadseffektiv investering.

Sportbarer Stockholm

För dig som gillar att titta på fotboll, ishockey eller annan sport samtidigt som du intar en god bit mat är sportbarkonceptet helt rätt. På den här sidan kan du läsa mer om olika sportbarer i Stockholm.