Klimathotet – Fakta

Hem / Klimathotet – Fakta

På senare tid har det blivit mer på tapeten att främja miljö och klimat, men vi har fortfarande mycket kvar att göra för att uppnå större medvetenhetet kring det rådande klimathotet. Fakta är att jordens klimat har i alla tider varit föränderligt, men nu stiger temperaturen mer än normalt. Något som människan direkt bidragit till. För att lösa krisen behöver vi människor göra ett krafttag.

Fakta om klimatet

Klimatförändringar har direkt påverkan på livet här på jorden och tyvärr är människan en bidragande orsak till klimathotet. Vi har förbrukat många av jordens resurser.

Några fakta om klimatet är att temperaturen på senare tid har stigit betydligt snabbare än normalt, enligt forskning.

Klimatfakta är viktigt att ta del av för att förstå hur stor påverkan utsläpp har på miljö och natur. Du bör läsa på om klimathotet, men även läsa fakta om klimatet sett till olika epoker. Idag är det framför allt utsläpp av växthusgaser som i sin tur kommer från industri, transport och elproduktion som påverkar klimatet. Fossila bränslen är ett annat hot mot klimatet och i olika rapporter som tar upp fakta om klimatet är jordbruk, djurhållning och skövla skog också en ”miljöbov”. Vill du läsa mer om hur matförsörjning och skogsbruk påverkar klimatet kan du läsa mer på LRF, Lantbrukarnas riksförbund som har samlat statistik kring ämnet.

Negativt med växthuseffekten och klimatkrisen

Luftföroreningar

Ju mer vi transporterar oss med en bil och andra transportmedel med fossila bränslen ökar risken för luftförorening. Det i sin tur kommer påverka vårt syre som vi andas. Enligt Europeiska unionen dör ca 7000 personer världen över på grund av luftföroreningar.

Värmerekord

De senaste fem åren har varit de varmaste någonsin globalt. Många hävdar att det är den globala uppvärmningen som påverkar till de högre temperaturerna.

Risk för brand har ökat

Skogsbränder, minskad uppfödning av kreatur och mindre odling överlag har gjort att det har ökat riskerna för bränder som i sin tur förstör natur och miljö.

Vattennivåerna

Vattennivåerna har rest sig ca 20 cm världen över under hela 2000-talet.

Ekosystemet

Många växt- och djurarter har blivit utrotade eller med risk för utrotning på grund utav klimatförstöringar och att naturliga miljöer för specifika arter har blivit förstörda. Ett djur som håller på att bli utrotat är havssköldpaddan, men även isbjörnar som du kan läsa mer om på vår sida om isbjörnarnas överlevnad.

Matproduktion kan påverka klimatet och beror bland annat på att det kan leda till stora utsläpp av växthusgaser, vilka i sin tur påverkar klimatet. Något som också bidrar till det är så kallad övergödning, där vi har alldeles för stor tillgång till mat och lätt kan få tag på det och som vi inte äter upp, och det är alltså helt i onödan som maten slängs bort. Om vi alla fokuserar på att minska matsvinnet skulle vår miljö må mycket bättre.

Klimatkalkylatorn wwf

Ett praktiskt sätt för att göra dig själv mer medveten om hur din livsstil påverkar klimat och miljö är att testa klimatkalkylatorn från WWF. Den hjäper dig att beräkna din miljöpåverkan utifrån ditt hushåll, matvanor, resande och andra vanor i vardagen. Gå in på WWF:s hemsida och testa dig själv redan idag!