Var bor isbjörnar

Hem / Var bor isbjörnar

Den rådande klimatkrisen är bland annat ett direkt hot mot utrotningshotade djur som till exempel isbjörnar. Deras hem, Arktis, påverkas av stigande temperatur med minskad havsis och mindre snö. På den här sidan kan du läsa mer om isbjörnar och den påverkan klimatkrisen har på djurens fortlevnad.

Fakta om isbjörnar

Här får du kortfattad fakta om isbjörnar:

Var lever isbjörnar?

Isbjörnar lever på Arktis och återfinns mellan land och flytande isflak i Norra ishavet. Isbjörnar finns även på Grönland, Norra Alaska, Svalbard, norra Sibirien och Kanadas arktiska öar är några platser där isbjörnar lever.

Hur långt kan en isbjörn simma?

Isbjörnar är riktigt bra på att simma och kan faktiskt klara av upp 50 mil på simturer mellan den tjocka isen och land. Tack vare den varma pälsen och det omfattande fettlagret kan de utan bekymmer simma i det iskalla vattnet.

Överlever isbjörnar på Antarktis?

Förmodligen skulle isbjörnar överleva på Antarktis, men det skulle rubba kontinentens ekosystem. Det skulle alltså inte innebära isbjörnar som svälter, men deras jakt vore slutet på pingvin- och sälkolonier som normalt sett inte har landlevande rovdjur i sin närhet.

Andra utrotningshotade djur

Havssköldpaddan


Klimatförändringar spelar en direkt roll för det här utrotningshotade djuret. Ungarnas kön är beroende på marktemperaturen där de kläcks. Ett allt för varmt klimat innebär att det blir fler honor och det rubbar fortplantningssystemet.

Valrossar


Precis som isbjörnar är valrossar beroende av täckande is för att kunna jaga, men även för att föda upp ungar. När temperaturen stiger och isen minskar påverkas populationen negativt och med risken att helt dö ut. Antalet födda ungar minskar mer för varje år.

Grönlandssäl


En av de vanligaste sälarna i ishavet och Grönlandssälen direkt hotas när isen minskar. Det är en art som behöver istäcke för att överleva då det är plats för vila, föda ungar och äta. Trots en stor population gör klimatkrisen det allt svårare för Grönlandssälen att fortleva.

Narval


Narval påverkas indirekt av klimatförändringar eftersom att mer öppet vatten (smält is) lockar nya arter till området. Exempelvis späckhuggare som har narval som favoritföda. Antingen blir narvalen späckhuggarföda eller så skräms den bort.