Klimatforskning

Hem / Klimatforskning

På senare tid har klimatforskning blivit ett ofta nämnt begrepp i svenska medier, men även i samtal människor emellan. Det finns ett stort behov av experter i ämnet och i Sverige finns framstående klimatforskare. På den här sidan kan du läsa mer om klimatforskning och vilken betydelse det har för framtiden.

Klimatkrisen – Fakta

Det finns fakta om klimatkrisen som visar att det direkt kommer att påverka Sverige och hela samhället. Olika ekosystem och sektorer inom samhället kommer på olika sätt att påverkas negativt av klimatförändringarna. Experterna menar att det bland annat kommer att regna betydligt mer i de flesta delarna av Sverige och under alla årstider. I artiklar som presenterar klimatkrisen-fakta går det att utläsa att det förväntas bli större skillnad i nederbörd sett till år och decennier än i temperatur som det ligger mer fokus på när man pratar om klimathotet. All klimatkrisen-fakta pekar på att stora förändringar kommer ske.

Klimatforskare

En klimatforskare är expert inom klimat och klimatförändringar, där vissa kan vara mer specialierade inom exempelvis marinmiljö eller andra områden. I det stora hela handlar en klimatforskares vardag om att förutspå klimatet i framtiden. Som en del av det ingår även att se över klimatförändringarnas effekter för samhället och miljöområden. Många klimatforskare har fått en mer framträdande roll i medier i takt med att intresset har ökat.

Klimatforskare i Sverige

Lennart Bengtsson

Det här är en av de mest erfarna klimatforskarna i Sverige. Han har skrivit böcker inom ämnet och har varit föreståndare för olika meteorologiska institut. ”Vad händer med klimatet” är en omtyckt bok som tar upp klimatförändringarnas påverkan.

Markku Rummukainen

Han har under åren varit en del av den svenska miljödebatten på flera nivåer. Bland annat som expert för diverse projekt inom FN och för det svenska Klimatpolitiska Rådet. Rummukainen har skrivit flertaliga artiklar inom ämnet, bland annat ”Framtidens klimat är redan på gång” i Hallandsposten 2019.

Bert Bohlin

Han var bland annat med och grundande klimatpanelen IPCC som är en del av FN:s engagemang samt ordförande för flera organisationer inom klimatforskning. Bolins centrum för klimatforskning bildades av Stockholms Universitet år 2006.

Klimatskeptiska forskare

I Sverige finns det klimatskeptiska forskare och debattörer som på olika sätt menar att klimathotet är överdrivet. Lars Bern är en av dessa och han menar att det inte finns något samband mellan klimatförändringar och ökad utsläpp av koldioxid.