Koldioxidutsläpp Sverige

Hem / Koldioxidutsläpp Sverige

I Sverige liksom på alla platser runt om i världen är koldioxidutsläpp ett allvarligt hot mot klimatet. År 2020 visade mätningar att växthusgasutsläppen var 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är något mindre än tidigare år, men fortfarande ett direkt klimathot. Inom politiken är detta ett dagsaktuellt ämne.


Därmed bör vi på allvar ta tag i koldioxidutsläpp i Sverige som ett första steg till att göra en förbättring. Ett konstaterande är att användandet av elfordon och framför allt elbilar har en direkt minskande effekt på utsläppet av koldioxid. I Sverige ökar intresset för elbilar, vilket är positivt för miljö och klimat.

Koldioxidutsläpp Sverige bilar

När det gäller koldioxidutsläpp i Sverige och bilar är det en stor bov sett till klimat och miljö. En personbil släpper i regel ut 3 ton koldioxid om året. Ännu värre är det med större transportbilar och det innebär alltså att vägtransporter är ännu större klimatbovar.

Statistik visar att koldioxidutsläpp i Sverige från bilar minskat i procent, men år 2020 var fortfarande utsläppet stort. Totalt 9,4 miljoner ton av koldioxidutsläppet 2020 kom från personbilar. Elbilen och klimatpåverkan är däremot en ganska fin kombination eftersom det direkt bidrar till mindre utsläpp. Sverige släpper ut strax under 4 ton koldioxid per capita medan Kina släpper ut dubbelt så mycket. Då ska vi även väga in det faktum att Sverige har 10 miljoner invånare och Kina över 1000 miljoner. Det beräknas vara ännu mer i dagsläget och ännu större påverkan.

Lång bilkö med tjugotal bilar olika märken som står på rad i en kö och påverka koldioxidutsläpp i Sverige med bilar

Laddstation elbil hemma

Allt fler svenskar väljer att köpa en elbil och att ha en egen laddstation för elbil hemma innebär många fördelar. Att köra fossilfritt är ett sätt för att minska på utsläppen som i längden påverkar miljö och klimat. Däremot behöver du smarta laddningslösningar för att kunna använda elbilen på samma vardagsmässiga sätt som en vanlig bensin/dieselbil. Idag finns det många smarta laddstationer för elbilar, vilket innebär att du enkelt kan ha din laddstolpe hemma. Du behöver inte bege dig till en allmän plats för att ladda elbilen utan kan enkelt installera en laddstation hemma på uppfarten eller i garaget.

Tips på var du kan köpa laddstolpe för hemmabruk

Eways

Ett svenskt företag som strävar efter att hjälpa samhället mot en fossilfri livsstil genom att erbjuda smarta lösningar för att ladda elbilar. Över 15 000 laddstationer runt om i Sverige.

Hemsida: eways.se

Kontaktuppgifter: helpdesk@eways.se

USPAR:

  • Smidig och snabb service
  • Flexibla lösningar
  • Innovation i fokus
  • 15 kontor runt om i Sverige och andra platser

Laddtec

Svenskt företag som erbjuder en driftsäker och smidig installation av laddare hemma för elbilsägare. Konceptet är framtaget av erfarna elinstallatörer med många år i branschen.

Hemsida: laddtec.se

Kontaktuppgifter: info@laddtec.se

USPAR:

  • Driftsäker installation
  • Komponenter av högsta kvalitet
  • Enkelt koncept

Sollentuna Energi & Miljö

Lokalt företag inom energi och miljö som ägs av Sollentuna kommun. Konceptet går ut på att utveckla, bygga samt underhålla den lokala infrastrukturen med fokus på hållbarhet.

Hemsida: seom.se

Kontaktuppgifter: kundtjanst@seom.se

USPAR:

  • Lokalt fokus för Sollentuna/Stockholm
  • För samhällets bästa– överskott går tillbaka till invånare
  • Komplett service; installation och underhåll