Koldioxidutsläpp Sverige

Hem / Koldioxidutsläpp Sverige

I Sverige liksom på alla platser runt om i världen är koldioxidutsläpp ett allvarligt hot mot klimatet. År 2020 visade mätningar att växthusgasutsläppen var 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är något mindre än tidigare år, men fortfarande ett direkt klimathot. Inom politiken är detta ett dagsaktuellt ämne.


Därmed bör vi på allvar ta tag i koldioxidutsläpp i Sverige som ett första steg till att göra en förbättring. Ett konstaterande är att användandet av elfordon och framför allt elbilar har en direkt minskande effekt på utsläppet av koldioxid. I Sverige ökar intresset för elbilar, vilket är positivt för miljö och klimat.

Koldioxidutsläpp Sverige bilar

När det gäller koldioxidutsläpp i Sverige och bilar är det en stor bov sett till klimat och miljö. En personbil släpper i regel ut 3 ton koldioxid om året. Ännu värre är det med större transportbilar och det innebär alltså att vägtransporter är ännu större klimatbovar.

Statistik visar att koldioxidutsläpp i Sverige från bilar minskat i procent, men år 2020 var fortfarande utsläppet stort. Totalt 9,4 miljoner ton av koldioxidutsläppet 2020 kom från personbilar. Elbilen och klimatpåverkan är däremot en ganska fin kombination eftersom det direkt bidrar till mindre utsläpp. Sverige släpper ut strax under 4 ton koldioxid per capita medan Kina släpper ut dubbelt så mycket. Då ska vi även väga in det faktum att Sverige har 10 miljoner invånare och Kina över 1000 miljoner. Det beräknas vara ännu mer i dagsläget och ännu större påverkan.

Lång bilkö med tjugotal bilar olika märken som står på rad i en kö och påverka koldioxidutsläpp i Sverige med bilar