Statistik om utsläpp världen över

Går det att lita på FN:s klimatmodeller?

Forskarna vet ännu inte helt säkert var ordet ”klimat” innebär, då det består av flera olika komplexa system som de inte riktigt förstått sig på. De är nära på att ha lösningen i sina händer men det är fortfarande vissa pusselbitar som fattas. Utan att veta allt är det givetvis svårt att exakt säga vad som påverkar klimathotet, men i grund och botten vet vi vad som behövs för att rädda vår planet. FN har många olika modeller som visar olika saker som är uträknade efter några möjliga faktorer. Dem främsta forskarna inom klimatet jobbar för FN vilket gör dem mer pålitliga än andra, men vi kan inte vara 100% säkra. Trots detta finns det ingen anledning att ifrågasätta deras fakta eller misstro dem, då de har mycket god koll på dem större ”delarna” av klimatet.

Länder som står för största delen utsläpp

Sverige har nu på senaste tiden legat högt upp på listan av de länder som släpper ut störst mängder växthusgaser och koldioxid. Tack vare det stora fisket samt skogsbruket så är Sverige högt upp på listan, samt att vi på senare år har lyxar till det mer och unnat oss fler saker som sätter stora ekologiska fotavtryck. Dessutom beror Sveriges höga placering på listan på bilen, biffen, bostaden och banken. Dessa fyra ”B:n” är något som står för mycket av svenskarnas vardag, som även har en enorm miljöpåverkan. Vi svenskar äter mycket kött, har stora bilar som drar mycket bränsle, importerar många produkter från bland annat Kina som använder sig till stor del av kolkraft när de tillverkar produkterna. Så länge Sverige gynnar Kinas handel kommer landet indirekt påverka klimatet ännu mer än vad de redan gör. En rapport som gjordes och kom ut 2012 visade att om hela jordens befolkning skulle leva som svenskarna skulle det krävas 3,4 jordklot för att planeten skulle överleva långsiktigt och inte ta någon skada. Samma mätning fast idag visar att det skulle krävas 3,7 jordklot, vilket är en stor ökning på bara 5 år. Många uttrycker sig att Sverige har USA som förebild och att landet blir mer och mer som staterna, vilket ur en miljövänlig synpunkt inte är speciellt bra. Andra länder som ligger högst samt högt upp på ranking-listan är stora oljeländer som har en stor lyxkonsumtion, bland annat Kuwait, Qatar, Förenade Arabemiraten, Belgien, Danmark, USA och Trinidad Tobago.

Länder som släpper ut minst utsläpp

Utvecklingsländerna har givetvis lägst utsläpp av framförallt koldioxid med tanke på att de inte har samma ekonomi, industrier och levnadsstandard som bland annat västirländarna har. Men några länder från EU som ligger långt ner på listan av högst utsläpp är Moldavien, Liechtenstein, Lettland och Ungern. Dessa länder tänker sig många som riktiga industriländer, vilket dem fortfarande är. Dock har de ett mer utvecklat system som är miljövänligare än exempelvis Sverige, men den största skillnaden mellan dessa länder och Sverige är invånarnas levnadsstandard. Exempelvis invånarna i Lettland åker inte lika mycket bil och konsumerar inte lika mycket varor som Sverige.